AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de Dades Personals

La present Política de Privacitat estableix les bases sobre les quals ESPINET ADVOCATS (d’ara endavant “ESPINET ADVOCATS”) tracta les seves dades personals quan ens els faciliti a través de la pàgina web www.espinetadvocats.cat, mitjançant la fitxa de clients o per qualsevol un altre mitjà.

Estem compromesos amb la protecció de la intimitat i de la seguretat dels nostres clients i valorem i respectem la importància de la privacitat de les dades i la seguretat a Internet.

ESPINET ADVOCATS manifesta un compliment escrupolós de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i actualitzat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, exigible a partir del 5 de maig de 2018.

Mentre ens confiï les seves dades personals, els mantindrem actualitzats i els protegirem com si fos nostra pròpia informació confidencial, utilitzant dispositius de seguretat apropiats, ajustant-nos a les pràctiques del sector, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Cada vegada que, en usar la pàgina web espinetcosta.com ens faciliti o sigui necessari que accedim a qualsevol tipus d’informació que per les seves característiques ens permeti identificar-lo, com el seu nom i cognoms, email, adreça o número de telèfon, ja sigui per navegar o fer ús dels nostres serveis, estarà sota l’aplicació d’aquesta Política de Privacitat juntament amb la Política de Cookies vigents a cada moment, per tant li demanem que llegeixi atentament i entenguin la present Política de Privacitat.

1. Dades Personals Recollides.
ESPINET ADVOCATS recopila i tracta les dades següents: nom, cognoms, DNI / CIF, adreça postal, ciutat de residència habitual, número de telèfon fix, número de telèfon mòbil, adreça de correu electrònic, web, nom, adreça IP, dades de connexió, dades de navegació (si l’usuari així ho autoritza).

2. Finalitat de les Dades.
Totes les dades de caràcter personal que ens faciliti seran tractats amb la finalitat d’oferir a l’usuari una experiència segura, òptima, personalitzada i eficaç.

La principal finalitat per la qual utilitzem les seves dades personals és poder desenvolupar de manera eficaç els serveis que oferim a ESPINET ADVOCATS, això és, realitzar un assessorament jurídic rigorós i personalitzat, controlar i gestionar l’avanç de l’assumpte, mantenir al client informat i actualitzat sobre l’estat de la qüestió, resoldre qualsevol discrepància que pugui sorgir, avaluar i millorar els nostres serveis, impedir, detectar i investigar qualsevol activitat potencialment prohibida i il·legal, així com respectar les nostres obligacions legals i reglamentàries.

Així mateix, amb l’objectiu de mantenir informats i actualitzats els nostres clients dels canvis legislatius del sector, així com de les novetats en els serveis oferts per ESPINET ADVOCATS, utilitzem les seves dades per fer-los arribar comunicacions de manera puntual per mitjà electrònic o qualsevol un altre mitjà.

L’acceptació d’aquesta Política de Privacitat implica que les dades que ens proporciona són certs, veraces, exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte que es pogués derivar d’aquest incompliment. En cas que les dades aportades siguin d’un tercer, ens garanteix que aquest ha estat informat d’aquesta Política de Privadesa i que li ha donat la seva autorització per proporcionar les seves dades a ESPINET ADVOCATS.

3. Destinataris de les dades.
ESPINET ADVOCATS no cedeix les dades personals sense comptar amb el consentiment formal dels interessats. Els casos limitats en els quals compartim la seva informació inclouen:

  • Imperatiu legal: Si per imperatiu legal o normatiu hem de revelar o compartir les seves dades personals per complir amb qualsevol obligació legal, ens veurem obligats a compartir la seva informació.
  • Raons jurídiques o administratives: Detectar, investigar, prevenir, prendre accions o afrontar d’una altra manera activitats il·legals o sospitoses de ser-ho; investigar i defensar-nos enfront de qualsevol reclamació o acusació de tercer; protegir la seguretat o integritat del nostre servei; o exercitar o protegir els drets, béns o seguretat dels nostres clients o de tercers.

4. Temps que conservem la seva informació.
A ESPINET ADVOCATS les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual es van recollir. Els nostres terminis de conservació de dades estan basats en necessitats de negoci, per la qual cosa en relació amb aquelles dades personals que ja no siguin necessàries, bé quedarà limitat l’accés als mateixos al compliment d’obligacions estrictament legals o bé es destruiran de forma segura.

Finalitats de màrqueting: pel que fa a l’ús de la seva informació amb finalitats de màrqueting, conservarem aquesta informació per a aquest propòsit durant els quatre anys següents a la data en què vam obtenir per última vegada la seva autorització per dirigir-li comunicacions de màrqueting, tret que vostè ens sol·liciti que li excloguem de les mateixes revocant el consentiment prestat.

Finalitats relacionades amb l’execució d’un contracte: pel que fa a l’ús de la seva informació per a la gestió d’alguna obligació contractual que tinguem amb vostè, conservarem aquestes dades durant el període de vigència del contracte i durant els deu anys següents per poder atendre a possibles consultes o reclamacions posteriors.

Finalitats relacionades amb el compliment d’obligacions legals: determinada informació haurà de mantenir-se durant els terminis exigits per la normativa específica que resulti d’aplicació (fiscal, mercantil, blanqueig de capitals, etc.).

5. Subscripció a comunicacions.
Acceptant la present política de privacitat, consent rebre comunicacions d’ESPINET ADVOCATS a fi que li proporcionem informació sobre els nostres serveis, esdeveniments i novetats legislatives, a través de correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació. Pot canviar les seves preferències enviant-nos un correu a la següent adreça: info@espinetadvocats.cat.

6. Protegim la seva seguretat.
ESPINET ADVOCATS dedica gran esforç a vetllar per la seguretat i protecció de la seva informació. Utilitzem diversos procediments de seguretat, tenint en compte els estàndards del sector per intentar protegir la informació personal que ens facilita i evitar accessos no autoritzats.

Emprarem tota la nostra obstinació a protegir les seves dades personals. Desgraciadament no pot garantir-se totalment la seguretat. Com els correus electrònics, missatgeria instantània i mitjans similars de comunicació no estan encriptats, li recomanem també que no comuniqui cap informació confidencial a través dels mateixos.

7. Drets de protecció de dades.
A ESPINET ADVOCATS ens comprometem a respectar la confidencialitat de les seves dades personals i a garantir-li l’exercici dels seus drets.

D’acord amb el previst en l’art.13 del RGPD (UE) 2016/679, li recordem que vostè té dret a sol·licitar-li a ESPINET ADVOCATS en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@espinetadvocats.cat, l’accés a les seves dades personals, la rectificació, la supressió dels mateixos (quan correspongui) o la limitació al tractament. També té el dret a revocar l’autorització per tractar les dades pels quals ha donat el seu consentiment.

L’exercici per la seva banda d’aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d’interès general (per exemple, la prevenció o detecció de delictes) i pels nostres propis interessos (per exemple, el manteniment de la confidencialitat de l’assessorament jurídic). Si vostè exercís algun d’aquests drets, comprovarem que està facultat realment per a això i li respondrem en un mes o en el termini màxim previst en la normativa espanyola, si aquest fora inferior.

Si no està satisfet amb la manera en què utilitzem la seva informació o amb la nostra resposta davant l’exercici de qualsevol d’aquests drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Dades de contacte d’ESPINET ADVOCATS:

Si té alguna pregunta sobre l’ús que fem de les seves dades personals, el primer que ha de fer és contactar amb nosaltres a través del correu electrònic info@espinetadvocats.cat o al telèfon 93 143 19 29.

 8. Canvis en aquesta política de privadesa.
ESPINET ADVOCATS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i a la seva exclusiva discreció, els termes de la present Política de Privacitat. Per això, recomanem que consulti el seu contingut periòdicament amb la finalitat de conèixer possibles canvis o actualitzacions.

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per ESPINET ADVOCATS estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de ESPINET ADVOCATS o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, ESPINET ADVOCATS no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ESPINET ADVOCATS tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de la titular dels mateixos.

El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a la web de ESPINET ADVOCATS, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

ESPINET ADVOCATS ha obtingut la informació i els material inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ESPINET ADVOCATS no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. ESPINET ADVOCATS declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

També, es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

ESPINET ADVOCATS, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l’USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas ESPINET ADVOCATS, els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l’ús i/o difusió de la web com si no, de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

ESPINET ADVOCATS no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L’USUARI, i ESPINET ADVOCATS no recomana ni garanteix cap de la informació obtinguda per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de ESPINET ADVOCATS com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de L’USUARI i que permeten obtenir la següent informació: 1) Data i hora de l’ultima vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L’USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, ESPINET ADVOCATS no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de ESPINET ADVOCATS. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixen des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ESPINET ADVOCATS, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de ESPINET ADVOCATS l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i provat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ESPINET ADVOCATS.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: info@espinetadvocats.cat.

2017 ESPINET ADVOCATS / C/ Muntaner, nº 248, 5º 1ª, 08021 BARCELONA / info@espinetadvocats.cat / Tel. 93 143 19 29