19 Jul, 2019

QUÈ ÉS I EN QUINS CASOS PROCEDEIX EL DRET D’ENERVACIÓ DEL DESNONAMENT

2019-07-22T12:43:37+01:0019 Juliol, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Notícies, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , , , , , , |0 Comentaris

El judici de desnonament és un procediment que permet a l'arrendador d'una finca subjecte a un contracte d'arrendament la seva recuperació per una sèrie de causes establertes a la Llei. Una d'elles és l'impagament de la renda o lloguer. Quan s'interposa una demanda de desnonament per falta de pagament, l'arrendatari, en el termini dels deu [...]

5 Jun, 2019

ESPINET ADVOCATS estrena ubicació i imatge corporativa

2019-06-05T15:39:43+01:005 Juny, 2019|Categories: Notícies|Tags: , , , , , , , , , , , |0 Comentaris

 El despatx d’advocats ESPINET ADVOCATS, especialitzat en dret immobiliari i planificació patrimonial, liderat per l’advocat Josep Maria Espinet Asensio, estrena ubicació i imatge corporativa,  amb noves adreça, web i logotip. D’una banda, la nova ubicació del despatx es troba al c/ Muntaner, nº 248, 5è 1a, mantenint-se així al centre de Barcelona, i tenint [...]

19 Mar, 2019

Novetats en matèria d’arrendament d’habitatge d’àmbit estatal: el Reial Decret-llei 7/2019

2019-03-27T16:04:00+01:0019 Març, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Notícies|Tags: , , , , , , , , , , , , |0 Comentaris

L’activitat legislativa en relació amb el règim jurídic aplicable als contractes d’arrendament d’habitatge celebrats a l’Estat Espanyol ha estat veritablement convulsa durant els últims mesos. Deixant de banda el Reial-Decret 21/2018 aprovat pel Govern Central, que va tenir una efímera vida de 35 dies , el Govern espanyol va aprovar el "Reial Decret-llei 7/2019, d’1 [...]

12 Nov, 2018

El Reial decret-llei que imposa a les entitats bancàries el pagament de l’IAJD ja està publicat al BOE i en vigor

2018-11-12T12:22:40+01:0012 Novembre, 2018|Categories: Fiscalitat, Notícies|Tags: , , , , , , , |0 Comentaris

El “ Reial decret- llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre”, aprovat pel Consell de Ministres, està en vigor des del passat 10 de novembre de 2018, [...]

14 Sep, 2018

Impacte fiscal per la venda d’un immoble i possibles excepcions / Consulta de RAC1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-10-08T11:06:50+01:0014 Setembre, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Notícies, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , , , , , |0 Comentaris

La compravenda d’un immoble és una operació econòmica gravada per diferents tipus impositius. Atès que l’objecte de la transacció és un bé immoble i, per tant, habitualment serem davant d’operacions d’alt valor econòmic, l’impacte fiscal sobre la operació és elevat, raó per la qual és fonamental, al nostre entendre, un assessorament rigorós i personalitzat per [...]

3 Sep, 2018

El cobriment de terrasses comporta una modificació de les quotes de propietat en una comunitat? / Consulta de RAC1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-10-08T11:10:51+01:003 Setembre, 2018|Categories: Notícies, Planificació patrimonial, Presència als mitjans de comunicació, Propietat horitzontal|Tags: , , , , |0 Comentaris

Josep Maria Espinet Asensio, soci director del despatx Espinet-Costa Advocats, respon novament a una consulta formulada pel programa “ Tot és Possible”, de RAC1. En aquesta ocasió, a l’interrogant sobre la conseqüència que genera en la quota de propietat d’un propietari l’actuació de cobrir o tapar una terrassa. A les situacions de comunitat nascudes com [...]

31 Jul, 2018

Certeses i interrogants de la nova especialitat de desnonament en cas d’ocupació il·legal

2018-10-08T11:30:43+01:0031 Juliol, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Notícies, Per a professionals jurídics, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , , , , |0 Comentaris

L'especialitat processal introduïda mitjançant la Llei 5/2018 pretén articular, com hem explicat en un article anterior d'aquest blog, un mecanisme àgil que permeti recuperar la possessió sobre l'habitatge quan la propietat o la persona titular d'un dret de possessió sobre aquesta s'ha vist privat d'ella sense el seu consentiment, majoritàriament com a conseqüència d'una ocupació [...]

23 Jul, 2018

Interrupció de la prescripció a la LOE

2018-07-23T15:39:09+01:0023 Juliol, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Notícies, Per a professionals jurídics|Tags: , , |0 Comentaris

És un tema superat per la doctrina científica i la jurisprudència, en l'àmbit de la responsabilitat per vicis i defectes en la construcció que prové de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, el de la impossibilitat d'estendre l'efecte de la interrupció de la prescripció efectuada al promotor de l'obra respecte dels altres obligats en els casos [...]

18 Jul, 2018

Obres per canviar els tancaments de l’habitatge destinat a ús particular: quin IVA se’ls aplica? / Consulta de RAC1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-07-18T12:49:15+01:0018 Juliol, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Notícies, Presència als mitjans de comunicació, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , |0 Comentaris

El Programa “Tot és Possible”, de Rac1, va realitzar una nova consulta jurídica al soci director del despatx ESPINET-COSTA, Josep Maria Espinet Asensio, el passat dijous 12 de juliol de 2018. En aquesta ocasió, la consulta versava sobre el tipus d’IVA aplicable a les obres executades sobre els tancaments d’una casa que s’utilitza per a [...]

11 Jul, 2018

El Tribunal Suprem soluciona el debat sobre la plusvàlua municipal

2018-10-08T12:07:33+01:0011 Juliol, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Notícies, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial|Tags: , , , |0 Comentaris

Després d’un any de disparitat de pronunciaments jurisdiccionals respecte de l’abast i els efectes que s’havien de derivar de la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, en relació amb la constitucionalitat del tribut conegut popularment com a  “plusvàlua municipal”, tant ajuntaments com contribuents poden respirar una mica més tranquils, i és que el [...]