8 Aug, 2019

LES ARRES A LA COMPRAVENDA IMMOBILIÀRIA CATALANA

2019-08-08T12:04:25+01:008 Agost, 2019|Categories: Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics, Propietat vertical|Tags: , , , , , , , , , , , , |0 Comentaris

Transcorregut ja més d'un any i mig de l'entrada en vigor de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè (DOGC nº 7314 de 22.2.2017), resulta interessant fer una aproximació [...]

5 Oct, 2018

Vicis ocults en l’immoble adquirit mitjançant compravenda: règim aplicable, accions exercitables i terminis d’exercici

2018-10-05T10:45:58+01:005 Octubre, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial|Tags: , , , , , , , , |0 Comentaris

Com a punt de partida, hem de situar-nos en les normes que regulen el contracte de compra i venda: si bé fins a desembre de 2017 la regulació d'aquest contracte es trobava al Codi Civil Espanyol, a Catalunya està en vigor des de l'1 de gener de 2018 – deixant de banda la decisió que [...]

31 Jul, 2018

Certeses i interrogants de la nova especialitat de desnonament en cas d’ocupació il·legal

2018-10-08T11:30:43+01:0031 Juliol, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Notícies, Per a professionals jurídics, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , , , , |0 Comentaris

L'especialitat processal introduïda mitjançant la Llei 5/2018 pretén articular, com hem explicat en un article anterior d'aquest blog, un mecanisme àgil que permeti recuperar la possessió sobre l'habitatge quan la propietat o la persona titular d'un dret de possessió sobre aquesta s'ha vist privat d'ella sense el seu consentiment, majoritàriament com a conseqüència d'una ocupació [...]

30 Jul, 2018

Nous matisos del TS sobre els requisits formals per a la subrogació per defunció de l’arrendatari

2018-10-08T11:35:32+01:0030 Juliol, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial, Propietat vertical|Tags: , , , , , |0 Comentaris

La recent Sentència, 475/2018, de 20 de Julio de 2018 de la Sala Civil del Tribunal Suprem de bé segur apareixerà de forma recurrent als assumptes relatius a extinció de contractes d'arrendament d'habitatge anteriors al 9 de maig de 1985, i és que el Tribunal Suprem ha canviat el rumb que havia assentat en anteriors [...]

23 Jul, 2018

Interrupció de la prescripció a la LOE

2018-07-23T15:39:09+01:0023 Juliol, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Notícies, Per a professionals jurídics|Tags: , , |0 Comentaris

És un tema superat per la doctrina científica i la jurisprudència, en l'àmbit de la responsabilitat per vicis i defectes en la construcció que prové de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, el de la impossibilitat d'estendre l'efecte de la interrupció de la prescripció efectuada al promotor de l'obra respecte dels altres obligats en els casos [...]

11 Jul, 2018

El Tribunal Suprem soluciona el debat sobre la plusvàlua municipal

2018-10-08T12:07:33+01:0011 Juliol, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Notícies, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial|Tags: , , , |0 Comentaris

Després d’un any de disparitat de pronunciaments jurisdiccionals respecte de l’abast i els efectes que s’havien de derivar de la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, en relació amb la constitucionalitat del tribut conegut popularment com a  “plusvàlua municipal”, tant ajuntaments com contribuents poden respirar una mica més tranquils, i és que el [...]

21 Jun, 2018

La nova especialitat processal de desnonament per ocupació il·legal d’habitatge

2018-10-08T11:52:11+01:0021 Juny, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics|Tags: , , , , , , , |0 Comentaris

El Preàmbul de la “ Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación il·legal de viviendas ” contextualitza l’aprovació de la nova norma i la justifica en la necessitat d’oferir un mecanisme dins la via civil que contribueixi a [...]

15 Mar, 2018

Noves sessions formatives gratuïtes sobre els contractes d’intermediació, arres i compravenda immobiliària al Llibre Sisè del CCCat

2018-03-19T16:44:31+01:0015 Març, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Notícies, Per a professionals jurídics|0 Comentaris

Les sessions de formació fins ara realitzades sobre les principals novetats del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya (CCCat) per part dels professionals d’Espinet-Costa Advocats, despatx d’advocats especialitzat en dret immobiliari, han obtingut una bona acceptació i una valoració positiva. Des del passat 1 de gener de 2018 se celebren a Catalunya les primeres [...]

6 Jun, 2017

El TC declara inconstitucional la plusvàlua municipal a tot l’Estat quan no es posa de manifest un increment en el valor dels terrenys de naturalesa urbana

2018-03-15T08:59:21+01:006 Juny, 2017|Categories: Notícies, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial|Tags: , , , , , , , |0 Comentaris

Els propietaris de terrenys de naturales urbana, que a la seva venda o transmissió no haguessin experimentat un increment en el seu valor respecte al que tenien en la data en la qual els van adquirir, no han de pagar l'impost de la plusvàlua municipal. Aquest és el missatge del Tribunal Constitucional (TC) en la [...]

10 May, 2017

Contingut del nou Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

2018-03-19T17:48:50+01:0010 Maig, 2017|Categories: Notícies, Per a professionals jurídics|Tags: , , , , |0 Comentaris

ARTICLE PER A PROFESSIONALS JURÍDICS La codificació del Dret civil català va completar-se el passat 22 de febrer de 2017 amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de [...]