19 Jul, 2019

QUÈ ÉS I EN QUINS CASOS PROCEDEIX EL DRET D’ENERVACIÓ DEL DESNONAMENT

2019-07-22T12:43:37+01:0019 Juliol, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Notícies, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , , , , , , |0 Comentaris

El judici de desnonament és un procediment que permet a l'arrendador d'una finca subjecte a un contracte d'arrendament la seva recuperació per una sèrie de causes establertes a la Llei. Una d'elles és l'impagament de la renda o lloguer. Quan s'interposa una demanda de desnonament per falta de pagament, l'arrendatari, en el termini dels deu [...]

17 May, 2019

Pot l’avalista desvincular-se del contracte d’arrendament? / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

2019-05-17T13:39:00+01:0017 Maig, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , , , , , , , |0 Comentaris

En la celebració de contractes d’arrendament, ja sigui d’habitatge o per a ús diferent al d’habitatge, és habitual la pràctica d’incorporar-hi algun tipus de garantia en compliment de les obligacions, principalment, de la part arrendatària. Algunes d’aquestes garanties poden ser quantitats en dipòsit, avals bancaris o avals personals. El programa “ Tot és Possible”, de [...]

25 Apr, 2019

Instal·lació d’intèrfons o aparells audiovisuals per accedir a una finca / Consulta de RAC1 formulada al despatx EspinetAdvocats

2019-04-25T12:21:42+01:0025 Abril, 2019|Categories: Presència als mitjans de comunicació, Propietat horitzontal|Tags: , , , , , , , |0 Comentaris

Existeix alguna norma que obligui a la instal·lació d’aparells audiovisuals o intèrfons a l’interior dels habitatges per permetre l’accés a la finca? És possible negar-se a la seva instal·lació en el sí d’una comunitat de propietaris i propietàries? És possible, en altra direcció, imposar a un comuner o comunera la instal·lació de l’aparell? A aquests [...]

18 Jan, 2019

Com pot actuar la part arrendatària d’un habitatge en cas que la propietat no atengui les seves obligacions? / Consulta de Rac1 formulada al despatx EspinetCosta

2019-01-18T10:53:32+01:0018 Gener, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Presència als mitjans de comunicació, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , , , |0 Comentaris

El programa “ Tot és Possible”, de RAC1, ha consultat novament l’opinió de l’advocat Josep Maria Espinet Asensio a fi de donar resposta a les consultes d’una de les seves oients. En aquesta ocasió, la oient plantejava com actuar davant d’un escenari en el qual la propietat no respon a les obligacions de manteniment de [...]

10 Dec, 2018

Acords entre part arrendadora i part arrendatària en finalitzar el contracte d’arrendament / Consulta de Rac1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-12-10T18:36:46+01:0010 Desembre, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , |0 Comentaris

Davant l’escenari de la finalització d’un contracte d’arrendament d’habitatge és comú que les parts arrendadora i arrendatària realitzin acostaments a fi de conèixer l’existència de voluntat, o no, de continuar amb el lloguer i les noves condicions. A partir de quin moment tenen efectes aquestes converses? A aquesta pregunta ha donat resposta una vegada més [...]

26 Nov, 2018

Tancaments divisoris d’una finca i tanques mitgeres. / Consulta de Rac1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-11-26T11:28:18+01:0026 Novembre, 2018|Categories: Presència als mitjans de comunicació, Propietat vertical|Tags: , , , , , |0 Comentaris

El pas del temps, així com les condicions climatològiques poden provocar caigudes de parets i tanques existents entre finques. Davant d’una situació com la descrita, quina de les propietats s’hauria de fer càrrec de la seva reparació? En cas que sigui una finca de titularitat pública, correspondria a l’Ajuntament? Què succeeix si el terreny en [...]

19 Nov, 2018

Pot el llogater fer còpies de les claus del pis en què resideix? / Consulta de Rac1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-11-19T18:29:53+01:0019 Novembre, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , |0 Comentaris

Ja sigui en el moment de la signatura del contracte de lloguer o durant la seva vigència, és freqüent que aparegui l’interrogant sobre les còpies de les claus de l’habitatge arrendat. Pot el llogater fer còpies de les claus si li és necessari? Pot la propietat negar-se a realitzar les còpies o a permetre-li a [...]

8 Nov, 2018

Qui ha d’assumir el cost de la instal·lació de telèfon fix i ADSL? / Consulta de Rac1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-12-11T13:15:47+01:008 Novembre, 2018|Categories: Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , |0 Comentaris

El programa “ Tot és possible” de RAC 1 ha consultat novament el soci director d’EspinetCosta, Josep Maria Espinet Asensio, a fi de donar resposta a un interrogant plantejat per una oient. En aquesta ocasió, versa sobre la instal·lació de telèfon fix i ADSL per part d’una companyia telefònica i a qui li correspon el [...]

31 Oct, 2018

Danys generats en un vehicle com a conseqüència d’una inundació d’aparcament privat. Qui se n’ha de fer càrrec?  / Consulta de Rac1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-11-08T19:52:42+01:0031 Octubre, 2018|Categories: Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , |0 Comentaris

Josep Maria Espinet Asensio, soci director d’ESPINET-COSTA Advocats, ha donat resposta a una nova consulta formulada pel programa “ Tot és Possible”, de RAC1. En aquesta ocasió, la oient estava interessada en saber qui ha d’assumir les despeses derivades dels danys generats en un cotxe privat, assegurat i aparcat en un aparcament privat com a [...]

14 Sep, 2018

Impacte fiscal per la venda d’un immoble i possibles excepcions / Consulta de RAC1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-10-08T11:06:50+01:0014 Setembre, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Notícies, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , , , , , |0 Comentaris

La compravenda d’un immoble és una operació econòmica gravada per diferents tipus impositius. Atès que l’objecte de la transacció és un bé immoble i, per tant, habitualment serem davant d’operacions d’alt valor econòmic, l’impacte fiscal sobre la operació és elevat, raó per la qual és fonamental, al nostre entendre, un assessorament rigorós i personalitzat per [...]