8 Aug, 2019

LES ARRES A LA COMPRAVENDA IMMOBILIÀRIA CATALANA

2020-02-20T15:37:48+01:008 Agost, 2019|Categories: Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics, Propietat vertical|Tags: , , , , , , , , , , , , |0 Comentaris

Transcorregut ja més d'un any i mig de l'entrada en vigor de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè (DOGC nº 7314 de 22.2.2017), resulta interessant fer una aproximació [...]

11 Apr, 2019

Novetats en matèria d’habitatge d’àmbit autonòmic: Sentència del TC respecte de la Llei 24/2015 i Decret Llei 5/2019

2020-02-20T14:01:14+01:0011 Abril, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , , , , , |0 Comentaris

El 31 de gener de 2019, el Tribunal Constitucional va dictar sentència en relació amb el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Els efectes de l’aixecament de la suspensió respecte de determinats preceptes del text legal [...]

18 Jan, 2019

Com pot actuar la part arrendatària d’un habitatge en cas que la propietat no atengui les seves obligacions? / Consulta de Rac1 formulada al despatx Espinet Advocats

2020-02-20T13:49:56+01:0018 Gener, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Presència als mitjans de comunicació, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , , , |0 Comentaris

El programa “ Tot és Possible”, de RAC1, ha consultat novament l’opinió de l’advocat Josep Maria Espinet Asensio a fi de donar resposta a les consultes d’una de les seves oïdores. En aquesta ocasió, l'oïdora plantejava com actuar davant d’un escenari en el qual la propietat no respon a les obligacions de manteniment de l’habitatge [...]

26 Nov, 2018

Tancaments divisoris d’una finca i tanques mitgeres. / Consulta de Rac1 formulada al despatx Espinet Advocats

2020-02-20T13:35:18+01:0026 Novembre, 2018|Categories: Presència als mitjans de comunicació, Propietat vertical|Tags: , , , , , |0 Comentaris

El pas del temps, així com les condicions climatològiques poden provocar caigudes de parets i tanques existents entre finques. Davant d’una situació com la descrita, quina de les propietats s’hauria de fer càrrec de la seva reparació? En cas que sigui una finca de titularitat pública, correspondria a l’Ajuntament? Què succeeix si el terreny en [...]

31 Jul, 2018

Certeses i interrogants de la nova especialitat de desnonament en cas d’ocupació il·legal

2020-02-20T13:10:07+01:0031 Juliol, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Notícies, Per a professionals jurídics, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , , , , |0 Comentaris

L'especialitat processal introduïda mitjançant la Llei 5/2018 pretén articular, com hem explicat en un article anterior d'aquest blog, un mecanisme àgil que permeti recuperar la possessió sobre l'habitatge quan la propietat o la persona titular d'un dret de possessió sobre aquesta s'ha vist privat d'ella sense el seu consentiment, majoritàriament com a conseqüència d'una ocupació [...]

30 Jul, 2018

Nous matisos del TS sobre els requisits formals per a la subrogació per defunció de l’arrendatari

2020-02-20T13:08:08+01:0030 Juliol, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial, Propietat vertical|Tags: , , , , , |0 Comentaris

La recent Sentència, 475/2018, de 20 de Julio de 2018 de la Sala Civil del Tribunal Suprem de bé segur apareixerà de forma recurrent als assumptes relatius a extinció de contractes d'arrendament d'habitatge anteriors al 9 de maig de 1985, i és que el Tribunal Suprem ha canviat el rumb que havia assentat en anteriors [...]

18 Jul, 2018

Obres per canviar els tancaments de l’habitatge destinat a ús particular: quin IVA se’ls aplica? / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

2020-02-20T13:03:18+01:0018 Juliol, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Notícies, Presència als mitjans de comunicació, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , |0 Comentaris

El Programa “Tot és Possible”, de Rac1, va realitzar una nova consulta jurídica al soci director del despatx ESPINET ADVOCATS, Josep Maria Espinet Asensio, el passat dijous 12 de juliol de 2018. En aquesta ocasió, la consulta versava sobre el tipus d’IVA aplicable a les obres executades sobre els tancaments d’una casa que s’utilitza per [...]

3 Jul, 2018

Pot una persona compradora d’un habitatge ocupat valer-se de la nova especialitat de desnonament?

2020-02-20T12:53:00+01:003 Juliol, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Notícies, Planificació patrimonial, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , , , , , |0 Comentaris

El mecanisme processal introduït mitjançant la nova “ Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas” parteix del nou paràgraf afegit a l’article 250.1.4 de la LEC, tal i com explicàvem a l’article publicat al blog [...]

4 Dec, 2017

L’1 de gener de 2018, canvien les regles del joc en la intermediació i la compravenda immobiliàries

2020-02-20T12:01:20+01:004 Desembre, 2017|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Notícies, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , |0 Comentaris

En l'àmbit immobiliari català, l'entrada en vigor el pròxim 1 de gener de 2018 del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya suposa importants novetats en la concepció i la regulació dels contractes d'arres i de compravenda d'immobles, així com en la informació i comercialització dels actius immobiliaris, canvis que els operadors i agents hauran [...]

13 Mar, 2017

Intervenció de Josep Maria Espinet al “Tot és possible” de RAC1

2020-02-20T10:28:09+01:0013 Març, 2017|Categories: Notícies, Presència als mitjans de comunicació, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , , , , , , |0 Comentaris

Elisenda Camps, presentadora del programa “Tot és possible” de Rac1, va tractar, el passat 3 de gener, possibles conflictes que poden generar-se en comunitats de propietaris com a conseqüència d’activitats de veïns i veïnes molestes o contràries a la normal convivència. Josep Ma Espinet va intervenir-hi aportant solucions des de la perspectiva legal.   En [...]