9 Mar, 2022

RESOLUCIÓ DE LA COMPRAVENDA IMMOBILIÀRIA PER FALTA DE FINANÇAMENT D’ENTITAT DE CRÈDIT (ART. 621-49 CCCAT) I ELS HONORARIS DE L’AGENT INTERMEDIARI: QUI PAGA LA FESTA?

2022-03-10T13:49:08+01:009 Març, 2022|Categories: Contractació immobiliària|0 Comentaris

  En no poques operacions de compravenda el venedor acostuma a valer-se d'un agent o agència immobiliària perquè dugui a terme, tant les genuïnes activitats de la mediació (cerca i localització de possibles interessats i la posada en relació als futurs contractants en condicions de concloure la compravenda), com altres més àmplies i no per [...]

27 Oct, 2021

COMPRAVENDA CATALANA D’IMMOBLES: QUINES SÓN LES OBLIGACIONS DEL VENEDOR?

2021-10-28T10:06:42+01:0027 Octubre, 2021|Categories: Contractació immobiliària|0 Comentaris

La Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè (DOGC núm. 7314 de 22.2.2017) ja està completament integrada en el nostre ordenament jurídic i, amb això, l'àmplia i completa regulació de la [...]

27 Sep, 2021

QUÈ PASSA QUAN UN HABITATGE O LOCAL S’ARRENDA A DIVERSES PERSONES? MANCOMUNITAT, SOLIDARITAT, O COM MORIR EN L’INTENT.

2021-09-29T09:40:17+01:0027 Setembre, 2021|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Noticias, Per a professionals jurídics|0 Comentaris

  La majoria dels contractes d'arrendament d'habitatge i per a ús diferent al d'habitatge se celebren a favor d'una sola persona en la posició de part arrendatària. La condició d'arrendatari i, per tant, de titular del dret d'arrendament recau perquè, en aquests casos, en una sola i única persona, física o jurídica, concentrant-se en ella [...]

11 Aug, 2021

PRÒRROGA LEGAL, PRÒRROGA CONVENCIONAL I RENÚNCIES A LA PRÒRROGA DELS CONTRACTES D’HABITATGE: ANÀLISI CRÍTICA DE LA SAP BARCELONA, SEC. 4ª 901/2020, DE 26 DE NOVEMBRE

2021-08-11T10:21:56+01:0011 Agost, 2021|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Noticias, Notícies|0 Comentaris

La Sentència núm. 901/2020 de l'Audiència Provincial de Barcelona, Sec. 4a, de 26 de novembre, aborda un supòsit de summe interès sobre la durada d'un contracte d'arrendament d'habitatge en el qual, passats diversos anys de la seva conclusió, els contractants van acordar una pròrroga en la durada. La Sala de l'Audiència dóna resposta al recurs [...]

21 May, 2021

CIMENT ALUMINÓS I ALUMINOSI EN LA COMPRAVENDA D’IMMOBLES: VICIS OCULTS I FALTA DE CONFORMITAT

2022-04-28T12:27:10+01:0021 Maig, 2021|Categories: Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics|0 Comentaris

  Es suficient la mera presència de ciment aluminós en els elements estructurals de l'immoble per a considerar que ens trobem davant un vici ocult objecte de sanejament segons el Codi Civil espanyol, o un supòsit de falta de conformitat segons el Codi Civil català, o és necessari per això que l'immoble hagi desenvolupat aluminosi? [...]

23 Mar, 2021

PRÒRROGA FORÇOSA EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT ANTICS: LA MAL ANOMENADA PRÒRROGA INDEFINIDA

2021-07-01T11:09:40+01:0023 Març, 2021|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics|Tags: , , , , |0 Comentaris

  En la pràctica diària del dret d'arrendaments no resulta gens estrany topar amb contractes d'arrendament dels "antics", això és, dels subjectes al règim del Text Refós de Llei d'Arrendaments Urbans de 1964, d'ara endavant LAU de 1964. Ens estem referint tant a contractes que es van celebrar l'any 1929, per posar un exemple, com [...]

16 Mar, 2021

ELS LLOGUERS SOCIALS EN APARTAMENTS TURÍSTICS/ JOSEP MARIA ESPINET COL·LABORA EN LA TERTÚLIA DE “DE BOCA A ORELLA A RÀDIO 4”

2021-07-01T11:10:23+01:0016 Març, 2021|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Presència als mitjans de comunicació|0 Comentaris

El programa “De boca a orella” de Ràdio 4, ha interessat la participació de Josep Maria Espinet Asensio, titular del despatx ESPINET ADVOCATS, com a advocat especialista en dret immobiliari i vocal de la Secció de Dret Civil de l'ICAB, en la tertúlia dirigida per la periodista Sílvia Tarragona sobre la iniciativa de l'Ajuntament de [...]

15 Feb, 2021

MESURES ESTATALS I AUTONÒMIQUES SOBRE REDUCCIÓ DE RENDA. ESPINET ADVOCATS EXPOSA LA SEVA OPINIÓ A TV3

2021-07-01T11:11:08+01:0015 Febrer, 2021|Categories: Contractació immobiliària, Noticias, Presència als mitjans de comunicació|0 Comentaris

Josep Maria Espinet Asensio, soci director de ESPINET ADVOCATS, i advocat especialista en dret immobiliari, va col·laborar el passat 5 de febrer amb l'equip de redactors i periodistes de TV3 per a aportar, en el programa, Telenotícies Migdia i Telenotícies Vespre de TV3, una molt sintètica i panoràmica visió sobre el Decret llei 34/2020, de [...]

4 Jan, 2021

LA FALTA DE CONFORMITAT I ELS DEFECTES DE SUPERFÍCIE EN LA COMPRAVENDA D’IMMOBLES

2021-01-05T12:11:33+01:004 Gener, 2021|Categories: Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial, Propietat horitzontal, Propietat vertical, Uncategorized ca|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comentaris

  Amb la  Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes, el legislador català modernitza la vetusta i vuitcentista regulació del Codi Civil espanyol en matèria de contracte de compravenda, creant un nou marc normatiu en el qual es desenvoluparan els drets, deures [...]

13 Nov, 2020

LA VENDA AMB LLOGUER, RENDA VITALÍCIA I LA HIPOTECA INVERSA: QUINA ÉS LA MILLOR OPCIÓ?

2020-11-16T11:35:12+01:0013 Novembre, 2020|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Planificació patrimonial|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comentaris

  El creixent interès de les persones que, a partir d'una determinada edat no llunyana a la seva jubilació, senten la necessitat de comptar amb la suficient liquiditat dinerària per a afrontar el futur amb seguretat i alleujament a l'hora d'atendre les eventuals despeses assistencials que puguin sorgir, ha donat lloc al fet que es [...]

Go to Top