Josep Maria Espinet Asensio, soci director de ESPINET ADVOCATS, i advocat especialista en dret immobiliari, va col·laborar el passat 5 de febrer amb l’equip de redactors i periodistes de TV3 per a aportar, en el programa, Telenotícies Migdia i Telenotícies Vespre de TV3, una molt sintètica i panoràmica visió sobre el Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, i sobre la concurrència del mateix amb el Reial Decret-llei 35/2020, de 22 de desembre, tots dos sobre reducció de rendes d’immobles en els que es desenvolupen activitats econòmiques afectades per la pandemia de la COVID-19.

Tant el Govern de la Generalitat com el Govern de l’Estat, van aprovar normes tendents a reduir les despeses fixes dels arrendaments de locals de negoci; es tracta, respectivament, del Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, del qual ja ens hem referit en  aquest blog (veure a aquí i aquí), i el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, les mesures del qual, relatives a la reducció de la renda o a la moratòria del pagament de les mateixes, podien sol·licitar-se abans del passat 31 de gener de 2021. Segons explica Josep Maria Espinet, tots dos Governs han aprovat aquestes normes en l’àmbit de la seva competència exclusiva, ja que tant l’article 149.1.8ª de la Constitució espanyola, com l’article 129 de l’Estatut d’Autonomia, permeten a les respectives institucions legislar en matèria de dret civil.

Doncs bé, davant la concurrència de totes dues normes a les quals els arrendataris de locals de negoci del territori català podien acollir-se, en opinió de Josep Maria Espinet, encara que sigui una qüestió que correspongui resoldre al Tribunal Constitucional, el Decret 34/2020 català era preferent a l’estatal en virtut del principi de preferència i supletorietat al que al·ludeix l’article 111-5 CCCat, en versar sobre una matèria (distribució del risc en obligacions sinal·lagmàtiques com les que deriven de l’arrendament) que per connexitat amb institucions pròpies el legislador català té competència exclusiva per a desenvolupar, sense que s’envaeixi la reserva competencial de segon grau establerta a favor de l’Estat, al no poder-se considerar que aquesta matèria formi part de les bases de les obligacions contractuals, prenent en consideració per a això el concepte de “bases de les obligacions contractuals” exposat en la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 132/2019, de la qual va ser Magistrat ponent l’Excm. Sr. Juan Antonio Xiol Ríos.

 

Per a més informació, poden contactar amb nosaltres per telèfon al 93.143.19.29, per correu electrònic a info@espinetadvocats.cat o visitar la nostra pàgina web espinetadvocats.cat.

Autor:

Josep Maria Espinet Asensio
jmespinet@espinetadvocats.cat

Logotipo Espinet Advocats