A Espinet Advocats som un equip de professionals que combina entusiasme, experiència i coneixements centrats en el dret immobiliari. Els seus interessos seran tractats en tot moment per especialistes qualificats en aquest àmbit del dret, de manera personalitzada i directa.

UN EQUIP EXPERT.

Solucions efectives

Josep Mª Espinet Asensio. Soci Director

JOSEP MARIA ESPINET ASENSIO
SOCI DIRECTOR

Josep Maria Espinet és advocat especialista en dret privat i, específicament, en dret immobiliari. Disposa d’una dilatada experiència professional fruit de la seva condició de lletrat i director del Servei Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, entitat de referència en l’àmbit de la propietat immobiliària. El seu bagatge professional l’ha combinat amb la docència universitària de dret civil a la Universitat Autònoma de Barcelona i a ESADE (Universitat Ramon Llull). Ha realitzat nombroses publicacions, ponències i presentacions en matèria de dret immobiliari i intervé habitualment en fòrums i mitjans de comunicació.

Curriculum Vitae
Sandra Castro Alcalà. Advocada

SANDRA CASTRO ALCALÁ
ADVOCADA

Sandra Castro està especialitzada en dret patrimonial i desenvolupament d’estratègies de posada en valor d’actius immobiliaris. Disposa d’una dilatada experiència en la defensa processal dels interessos dels clients davant els tribunals de justícia en els àmbits del Dret d’Arrendaments Urbans i del Dret de la Construcció. Ha compatibilitzat durant anys l’exercici de l’advocacia amb la docència de dret civil a la Facultat de Dret de la UAB.

Josep González Trullàs. Advocat

JOSEP GONZÁLEZ TRULLÀS
ADVOCAT

Josep González està especialitzat en dret immobiliari i ha focalitzat l’exercici professional en els àmbits de la litigiositat i actuacions davant els tribunals de justícia en matèries de propietat immobiliària en general, propietat horitzontal y arrendaments urbans. Disposa d’una consolidada experiència en el tractament penal de conflictes interpersonals derivats de relacions de veïnatge i de la tinença il·lícita o irregular d’actius immobiliaris.

JOSEP Mª ESPINET