Notícies

Analitzem l'actualitat del sector immobiliari amb profunditat i rigor

Aquests són els resultats per a:

12 novembre, 2018
El Reial decret-llei que imposa a les entitats bancàries el pagament de l'IAJD ja està publicat al BOE i en vigor

El “ Reial decret- llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre”, aprovat pel Consell de Ministres, està en vigor des del passat 10 de novembre de 2018, […]

Llegir notícia
14 setembre, 2018
Impacte fiscal per la venda d’un immoble i possibles excepcions / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

La compravenda d’un immoble és una operació econòmica gravada per diferents tipus impositius. Atès que l’objecte de la transacció és un bé immoble i, per tant, habitualment serem davant d’operacions d’alt valor econòmic, l’impacte fiscal sobre l'operació és elevat, raó per la qual és fonamental, al nostre entendre, un assessorament rigorós i personalitzat per a […]

Llegir notícia
11 juliol, 2018
El Tribunal Suprem soluciona el debat sobre la plusvàlua municipal

Després d’un any de disparitat de pronunciaments jurisdiccionals respecte de l’abast i els efectes que s’havien de derivar de la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, en relació amb la constitucionalitat del tribut conegut popularment com a  “plusvàlua municipal”, tant ajuntaments com contribuents poden respirar una mica més tranquils, i és que el […]

Llegir notícia
19 febrer, 2018
Novetats sobre la plusvàlua municipal: Un jutjat anul·la el seu cobrament sense acreditar l'absència d'increment

El Tribunal Constitucional ha enviat un missatge clar durant el ja passat 2017 en relació amb la inconstitucionalitat de l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), conegut popularment com a plusvàlua municipal. Primer en relació amb el referit tribut als territoris de Guipúscoa i Àlaba i, després, en relació amb l'homòleg […]

Llegir notícia
4 gener, 2018
El TC aixeca la suspensió de l'impost català sobre actius no productius de persones jurídiques

El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió que imperava sobre els articles impugnats de la Llei del Parlament de Catalunya 6/2017, de 9 de maig, de l'impost sobre els actius productius de les persones jurídiques, mitjançant la Interlocutòria 163/2017, de 28 de novembre. Tal com explicàvem en una "El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment l’impost català […]

Llegir notícia
4 gener, 2018
Permuta amb un constructor: contracte i fiscalitat / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

Des del programa "Tot és possible", de  RAC1, es planteja al despatx d'advocats Espinet Advocats la consulta d'un oïdor que té una casa que cal reformar, ubicada a la zona antiga a la població de Caspe, província de Saragossa. Voldria saber si encara existeix i és legal la fórmula de la "permuta" amb un constructor […]

Llegir notícia
2 gener, 2018
Nous coeficients d'actualització de valors cadastrals per 2018

L'apartat 2 de l'article 32 del   texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, estableix que les lleis de pressupostos generals poden actualitzar els valors cadastrals per aplicació de coeficients, que podran ser diferents per a cadascun dels grups de municipis que s'estableixin reglamentàriament […]

Llegir notícia
25 octubre, 2017
A voltes amb la plusvàlua municipal: el Tribunal Suprem també es pronuncia

La Sentència del Tribunal Suprem núm. 1102/2017, de 21 de juliol de 2017, (Sala contenciosa administrativa, Secció 2ª) s'ha pronunciat sobre el mecanisme de càlcul de la plusvàlua municipal que es contempla en l'article 107 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el sentit de declarar la seva ineficàcia i, conseqüentment, la impossibilitat […]

Llegir notícia
29 setembre, 2017
El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment l’impost català sobre actius no productius de persones jurídiques

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel govern de l’Estat espanyol envers la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. El TC va admetre el recurs el passat 19 de setembre, en els termes en que es publica en el […]

Llegir notícia
21 setembre, 2017
Revisió dels valors cadastrals a la ciutat de Barcelona. Repercussions fiscals

L’actualització dels valors cadastrals a la ciutat de Barcelona eleva un 19% el valor global dels seus immobles, i un 23% el conjunt dels seus habitatges. Aquests nous valors afecten directament el cost fiscal del patrimoni immobiliari, atès que són nombrosos els impostos municipals, autonòmics i estatals que estan referenciats en aquest valor per al seu […]

Llegir notícia
14 setembre, 2017
Protocol per evitar conflictes en la divisió d’una comunitat de béns

La titularitat d’una propietat o d’un altre dret real compartida entre dues o més persones, de forma conjunta i concurrent, pot generar situacions difícils de gestionar si entre els membres de la comunitat sorgeixen interessos o criteris diferents sobre la seva administració o, inclús, sobre la conveniència de procedir a la seva dissolució. S’ha de […]

Llegir notícia
10 juliol, 2017
Reclamació d'informació a una entitat bancària / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

Consulta al programa "Tot és possible", de  RAC1, i formulada al despatx d'advocats experts en dret immobiliari Espinet Advocats per donar resposta a l'oïdor. Quines opcions té una persona a qui l'entitat bancària no li facilita el quadre d’amortització d’una hipoteca de l’any 2000? Aquesta és la resposta de Josep Maria Espinet Asensio, advocat especialista en dret immobiliari, presentada a RAC1: El […]

Llegir notícia
14 març, 2017
El venedor pot repercutir una part de l’IBI al comprador

El venedor d’un bé immoble pot repercutir una part de l’impost sobre bé immobles (IBI) al comprador, en cas d’absència de pacte en contrari, d’acord amb la sentència del Tribunal Suprem 409/2016. Aquesta sentència posa fi a les diferents interpretacions de l’article 63.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) i és d’aplicació en […]

Llegir notícia
14 setembre, 2015
Com tributa la desafectació d'elements comuns en comunitats de propietaris?

Quins impostos graven la desafectació d'un element comú i eventual transmissió del mateix? En articles anteriors (Què cal fer per desafectar un element comú en una comunitat de propietaris? i Què fer quan es desafecta un element comú i en l’immoble hi ha departaments amb càrregues?)  comentàvem diversos aspectes que una comunitat de propietaris ha de tenir en […]

Llegir notícia
Cerca el teu post
Temàtiques jurídiques
Aquests són els principals temes jurídics que tractem al nostre bloc.
Subscriu-te a les nostres Newsletters
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
* camps necessaris
Logotipo Espinet Avocats
ESPINET ADVOCATS som un equip professional que combina una dilatada experiència i especialització en dret privat i en dret immobiliari, amb la vocació d'oferir un assessorament jurídic rigorós en la defensa dels seus interessos.
SUBSCRIU-TE A LES NOSTRES NEWSLETTERS
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
© 2022 Espinet Advocats
crossmenu