Notícies

Analitzem l'actualitat del sector immobiliari amb profunditat i rigor

JOSEP MARIA ESPINET INTERVÉ COM A PONENT EN EL 1ER CONGRÉS DE DRET CIVIL CATALÀ ORGANITZAT PEL CONSELL DE L'ADVOCACIA CATALANA.

Josep Mª Espinet, advocat especialista en dret immobiliari, va participar com a ponent en la segona jornada del 1er Congrés de Dret Civil Català organitzat pel Consell de l'Advocacia Catalana, que es va celebrar a la localitat de Vic els dies 14 i 15 de juliol de 2022. La temàtica de la taula en la qual Josep Mª va intervenir era "El contracte d'arres, la falta de conformitat i la rescissió per lesió en el contracte de compravenda de béns, en el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya".

Entre els ponents contribuents de la taula es trobava el President del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, Enrique Vendrell Santiveri i la Magistrada-Jutgessa i professora de l'Escola Judicial del CGPJ, Excsma. Sra. Rosa Maria Mendez Tomas.

Josep Mª Espinet va fer una resumida i brillant exposició sobre la implementació de la Directiva (UE) 2019/771 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2019 relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns, en el contingut del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya per mitjà del Decret llei 27/2021, de 14 de desembre, d'incorporació de les directives (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, en el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya. Amb aquesta transposició, la nova versió del llibre sisè del CCCat, en vigor des del passat 1 de gener de 2022, incorpora importants canvis legislatius en comparació amb la primera versió de la llei catalana com, per exemple, el termini de garantia i responsabilitat del venedor davant la falta de conformitat de l'objecte de la compravenda, entre altres.

Josep Mª Espinet va donar resposta als dubtes sobre l'aplicabilitat de les disposicions de l'una o l'altra versió del llibre sisè CCCat sobre els contractes subscrits a Catalunya. La data que determinarà l'aplicació d'una o altra versió legislativa és la de la celebració del contracte, o dit tècnicament, la data de perfecció o conclusió de la compravenda. És a dir, en concórrer ple consentiment entre els contractants sobre l'objecte i el preu de la compravenda, sense que la data de celebració hagi de confondre's amb la de l'atorgament de l'escriptura pública, perquè aquesta, en general, és de consumació de la compravenda.

Posteriorment, Josep Mª Espinet, va entrar en matèria amb dues de les figures jurídiques que no han estat modificades respecte a la primera versió del llibre sisè del CCCat: La rescissió del contracte de compravenda per lesió en més de la meitat (art. 621-46 CCCat) i el denominat avantatge injust (art. 621-45 CCCat).

En grans termes, la figura de la rescissió per lesió en més de la meitat articula al seu voltant un mecanisme que permet instar la rescissió o ineficàcia de contractes onerosos, com per exemple, la compravenda, l'arrendament, la permuta, el contracte d'obra, etc., quan un dels contractants resulta lesionat patrimonialment en la seva prestació donat que, en el moment de celebrar el contracte, el valor de mercat de la contraprestació que rep de l'altre contractant és inferior a la meitat del valor de mercat de la prestació que realitza.

Pot conèixer més sobre aquesta figura en el següent article del nostre blog: "La "lesió en més de la meitat" i la seva importància en la compravenda catalana i altres contractes onerosos".

La figura de l'avantatge injust, és una categoria que entronca amb la idea de justícia contractual imperant en l'entorn europeu. La idea principal és la d'evitar l'explotació de la vulnerabilitat o inferioritat d'un dels contractants amb l'objectiu d'obtenir per part de l'altre un guany desproporcionat que no hauria obtingut d'una altra manera. Aquest guany comporta per al contractant perjudicat una lesió patrimonial injusta o inacceptable, que el legislador català, igual que han fet altres legisladors del nostre entorn europeu, ha considerat prendre en consideració perquè pugui erigir-se en causa legal que possibiliti des de la revisió del contracte fins a la seva ineficàcia.

Pot conèixer més sobre aquesta figura en el següent article del nostre blog: "Què és l'avantatge injust i la seva importància en la compravenda catalana i altres contractes onerosos".

Per a més informació, poden contactar amb nosaltres per telèfon al 93.143.19.29, per correu electrònic a  info@espinetadvocats.cat o visitar la nostra pàgina web  espinetadvocats.cat.


Publicat per
Equipo Profesional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Cerca el teu post
Temàtiques jurídiques
Aquests són els principals temes jurídics que tractem al nostre bloc.
Subscriu-te a les nostres Newsletters
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
* camps necessaris

Atres notícies 
relacionades

2 setembre, 2022
LES IMMISSIONS: CONCEPTE I RÈGIM LEGAL A CATALUNYA

Concepte. S'entén col·loquialment per immissions, les molèsties causades pel propietari d'un immoble veí en exercir les facultats d'ús i gaudi derivades del seu dret de propietat. Així doncs, només hi ha immissions quan parlem d'immobles; fora d'aquest àmbit (els sorolls produïts a la via pública pel propietari d'un vehicle de motor sense el corresponent silenciador) […]

20 juliol, 2022
JOSEP MARIA ESPINET INTERVÉ COM A PONENT EN EL 7è CONGRÉS DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA, SOBRE VICIS OCULTS I FALTA DE CONFORMITAT EN LA COMPRAVENDA CATALANA.

Josep Mª Espinet, advocat especialista en dret immobiliari, va participar com a ponent en el 7è Congrés de l'Advocacia de Barcelona organitzat per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). La temàtica de la taula en la qual Josep Mª va intervenir, al costat del President de la Secció 16 de l'Audiència Provincial de Barcelona, […]

3 juny, 2022
LA USUCAPIÓ CATALANA D'IMMOBLES: QUÈ ÉS, EN QUÈ CONSISTEIX I QUINES PARTICULARITATS TÉ.

En l'àmbit del dret immobiliari és freqüent al·ludir a una categoria jurídica anomenada usucapió, coneguda també com a prescripció adquisitiva. Ve a ser un mecanisme establert per la llei, que permet adquirir la titularitat tant del dret de propietat com d'altres drets reals possessoris i que troba el seu fonament en la possessió continuada dels […]

Veure totes les notícies
Logotipo Espinet Avocats
ESPINET ADVOCATS som un equip professional que combina una dilatada experiència i especialització en dret privat i en dret immobiliari, amb la vocació d'oferir un assessorament jurídic rigorós en la defensa dels seus interessos.
SUBSCRIU-TE A LES NOSTRES NEWSLETTERS
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
© 2022 Espinet Advocats
crossmenu