Notícies

Analitzem l'actualitat del sector immobiliari amb profunditat i rigor

JOSEP Mª ESPINET INTERVÉ COM A PONENT EN LA PRESENTACIÓ A L'ICAB DEL MONOGRÀFIC SOBRE "LA COMPRAVENDA A CATALUNYA. CANVIS LEGISLATIUS I JURISPRUDENCIALS EN ADAPTACIÓ DEL DRET EUROPEU", DE LA REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA.

Josep Mª Espinet, advocat especialista en dret immobiliari, va intervenir com a ponent en la presentació organitzada pe l'ICAB del Monogràfic de la Revista Jurídica de Catalunya relatiu a "La compravenda a Catalunya. Canvis legislatius i jurisprudencials en adaptació del dret europeu". Josep Mª. Espinet figura, a més, en aquesta obra com a coautor, juntament amb l'Excm. Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sr. Fernando Lacaba Sánchez, de l'anàlisi de la figura del "avantatge injust".

Josep Mª Espinet, va fer una exposició sobre les obligacions del venedor en la compravenda catalana regulada en la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes.

En síntesi, les obligacions del venedor previstes en el Codi Civil de Catalunya són:

  • Deure general d'informació: s'imposa al venedor, amb independència de la qualitat amb la qual actuï, si per si mateix o representat per algú, el deure d'informar al comprador sobre totes aquelles característiques, qualitats, prestacions, circumstàncies o contingències que raonablement poden considerar-se rellevants del bé venut.
  • Obligació de conservar la cosa venuda: el venedor haurà de mantenir un comportament diligent que li asseguri mantenir les mateixes qualitats i prestacions que l'immoble tenia en celebrar la compravenda, sent responsable enfront del comprador de les alteracions en les qualitats, característiques i prestacions que potser poguessin produir-se a l'immoble.
  • Transmissió dels riscos: si l'immoble es deteriora o destrueix totalment o parcialment sense mediar culpa de cap de les parts, i això es produeix abans de transmetre la seva propietat al comprador, tals contingències hauran de ser suportades pel venedor. Mentre que serà el comprador qui suportarà el risc del deteriorament de l'immoble, des del moment en què es transfereix al seu favor la propietat d'aquest, havent d'abonar en qualsevol cas al venedor la totalitat del preu convingut.
  • Obligació de lliurar la cosa venuda: El lliurament de la cosa venuda consisteix en el fet que el venedor transmeti la possessió del bé al comprador o que el posi a la seva disposició.
  • Obligació de transmetre la titularitat: Això implica que la celebració d'un contracte de compravenda transmet la titularitat d'un dret de domini de la propietat.
  • Obligació de pagar les despeses derivades del lliurament i de la venda: les despeses del lliurament els assumeix el venedor, mentre que el comprador ha de fer front a les de recepció i transport que no siguin a càrrec del venedor.

Si vol conèixer més detalls sobre les obligacions del venedor en la compravenda catalana, el convidem a llegir el següent article del nostre blog: COMPRAVENDA CATALANA D'IMMOBLES: QUINES SÓN LES OBLIGACIONS DEL VENEDOR?


Publicat per
Equipo Profesional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Cerca el teu post
Temàtiques jurídiques
Aquests són els principals temes jurídics que tractem al nostre bloc.
Subscriu-te a les nostres Newsletters
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
* camps necessaris

Atres notícies 
relacionades

16 novembre, 2022
CONTRACTES PREPARATORIS DE LA COMPRAVENDA IMMOBILIARIA: RESERVA, ARRES I OPCIÓ DE COMPRA/PONÈNCIA EN EL CONSELL GENERAL DE L'ADVOCACIA ESPANYOLA.

Josep Mª Espinet, advocat especialista en dret immobiliari, va impartir el passat 14 de novembre una ponència organitzada pel Consell General de l'Advocacia Espanyola en la seva secció formativa "Conferencia de los lunes". La seva exposició va versar sobre els contractes preparatoris de la compravenda immobiliària. En el context de preparació d'una compravenda és habitual […]

21 octubre, 2022
QUÈ FER SI T'HAN OCUPAT LA CASA?/ JOSEP Mª ESPINET DONA LA SEVA OPINIÓ A RAC 1 NOTÍCIES WEB

Josep Maria Espinet Asensio, titular del despatx ESPINET ADVOCATS i advocat especialista en dret immobiliari, va col·laborar el passat 19 d'octubre de 2022 amb l'equip de periodistes de RAC 1, per a donar resposta a qüestions d'actualitat relacionades amb l'augment de les ocupacions il·legalsque ciutats com Barcelona estan experimentant. Hi ha diferents supòsits d'ocupació il·legal […]

2 setembre, 2022
LES IMMISSIONS: CONCEPTE I RÈGIM LEGAL A CATALUNYA

Concepte. S'entén col·loquialment per immissions, les molèsties causades pel propietari d'un immoble veí en exercir les facultats d'ús i gaudi derivades del seu dret de propietat. Així doncs, només hi ha immissions quan parlem d'immobles; fora d'aquest àmbit (els sorolls produïts a la via pública pel propietari d'un vehicle de motor sense el corresponent silenciador) […]

Veure totes les notícies
Logotipo Espinet Avocats
ESPINET ADVOCATS som un equip professional que combina una dilatada experiència i especialització en dret privat i en dret immobiliari, amb la vocació d'oferir un assessorament jurídic rigorós en la defensa dels seus interessos.
SUBSCRIU-TE A LES NOSTRES NEWSLETTERS
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
© 2022 Espinet Advocats
crossmenu