Notícies

Analitzem l'actualitat del sector immobiliari amb profunditat i rigor

JOSEP MARIA ESPINET INTERVÉ COM A PONENT EN EL 7è CONGRÉS DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA, SOBRE VICIS OCULTS I FALTA DE CONFORMITAT EN LA COMPRAVENDA CATALANA.

Josep Mª Espinet, advocat especialista en dret immobiliari, va participar com a ponent en el 7è Congrés de l'Advocacia de Barcelona organitzat per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). La temàtica de la taula en la qual Josep Mª va intervenir, al costat del President de la Secció 16 de l'Audiència Provincial de Barcelona, Jordi Seguí Puntas, va versar sobre els "Vicis ocults del Codi Civil espanyol i la falta de conformitat del Codi Civil de Catalunya. Aplicació dels remeis".

Josep Mª Espinet va fer una exposició sobre la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes, amb la qual el legislador català, entre altres canvis legislatius, modernitza la regulació dels vicis ocults del Codi Civil espanyol en matèria de compravenda, creant un marc normatiu en el qual s'estableixen les noves regles per les quals ha de regir-se aquesta figura contractual, així com les conseqüències que potser poden derivar-se de la seva infracció des dels vessants material i jurídica, recollint-la ara en aquest cos legal en una sola categoria d'incompliment sota l'expressió de "falta de conformitat".

Els vicis o defectes als quals es refereix l'article 1484 i concordants del Codi Civil espanyol, queden ara subsumits sota el paraigua de la no conformitat i el règim que sobre aquest tema contempla el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya.

La idea de conformitat ve determinada per una sèrie de criteris generals continguts en l'article 621-20 CCCat, a destacar, que el bé tingui la quantitat, qualitat, tipus, prestacions i ús pactat, exigint-se a més, excepte pacte en contra, que el bé s'ajusti a la descripció feta pel venedor, sigui idoni per a l'ús habitual al qual es destinen els béns del mateix tipus i que tingui les qualitats i prestacions habituals que el comprador pot esperar segons la naturalesa del bé del mateix tipus.

Si es lliura un immoble amb aquests paràmetres i requisits, hi ha conformitat i, per consegüent, compliment pel venedor de la seva obligació de lliurament del bé; en cas contrari, hi ha incompliment, sense que es requereixi per a això que el venedor hagi actuat amb culpa o negligència, perquè la falta de conformitat es caracteritza per la seva objectivitat o neutralitat (és incolora, segons alguns autors), de manera que, encara que la part venedora desconegués l'existència del vici o defecte del bé, no per això deixaria de poder parlar-se d'incompliment per part seva, perquè encara sense culpa hi hauria igualment falta de conformitat i, per tant, incompliment, encara que no necessàriament el venedor hauria d'indemnitzar al comprador amb el remei dels danys i perjudicis derivats amb aquest incompliment si concorre una "excusa" al mateix que li exoneri de responsabilitat, com passa en els supòsits de força major i cas fortuït.

El llibre sisè del Codi Civil de Catalunya ha estat recentment modificat mitjançant el Decret llei 27/2021, de 14 de desembre, d'incorporació de les directives (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, en el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, naixent amb ella una nova versió del règim català, en vigor des de l' 1 de gener de 2022, que incorpora canvis normatius rellevants en relació amb l'incompliment per falta de conformitat, que van ser desgranats pels ponents, i en particular, per Josep Mª Espinet.

A continuació, li proposem dos articles del nostre blog en els quals podra conèixer més sobre la falta de conformitat en la compravenda catalana d'immobles i els remeis que són aplicables en cada cas concret:

Per a més informació, poden contactar amb nosaltres per telèfon al 93.143.19.29, per correu electrònic a  info@espinetadvocats.cat o visitar la nostra pàgina web  espinetadvocats.cat.


Publicat per
Equipo Profesional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Cerca el teu post
Temàtiques jurídiques
Aquests són els principals temes jurídics que tractem al nostre bloc.
Subscriu-te a les nostres Newsletters
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
* camps necessaris

Atres notícies 
relacionades

2 setembre, 2022
LES IMMISSIONS: CONCEPTE I RÈGIM LEGAL A CATALUNYA

Concepte. S'entén col·loquialment per immissions, les molèsties causades pel propietari d'un immoble veí en exercir les facultats d'ús i gaudi derivades del seu dret de propietat. Així doncs, només hi ha immissions quan parlem d'immobles; fora d'aquest àmbit (els sorolls produïts a la via pública pel propietari d'un vehicle de motor sense el corresponent silenciador) […]

18 juliol, 2022
JOSEP MARIA ESPINET INTERVÉ COM A PONENT EN EL 1ER CONGRÉS DE DRET CIVIL CATALÀ ORGANITZAT PEL CONSELL DE L'ADVOCACIA CATALANA.

Josep Mª Espinet, advocat especialista en dret immobiliari, va participar com a ponent en la segona jornada del 1er Congrés de Dret Civil Català organitzat pel Consell de l'Advocacia Catalana, que es va celebrar a la localitat de Vic els dies 14 i 15 de juliol de 2022. La temàtica de la taula en la […]

3 juny, 2022
LA USUCAPIÓ CATALANA D'IMMOBLES: QUÈ ÉS, EN QUÈ CONSISTEIX I QUINES PARTICULARITATS TÉ.

En l'àmbit del dret immobiliari és freqüent al·ludir a una categoria jurídica anomenada usucapió, coneguda també com a prescripció adquisitiva. Ve a ser un mecanisme establert per la llei, que permet adquirir la titularitat tant del dret de propietat com d'altres drets reals possessoris i que troba el seu fonament en la possessió continuada dels […]

Veure totes les notícies
Logotipo Espinet Avocats
ESPINET ADVOCATS som un equip professional que combina una dilatada experiència i especialització en dret privat i en dret immobiliari, amb la vocació d'oferir un assessorament jurídic rigorós en la defensa dels seus interessos.
SUBSCRIU-TE A LES NOSTRES NEWSLETTERS
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
© 2022 Espinet Advocats
crossmenu