Notícies

Analitzem l'actualitat del sector immobiliari amb profunditat i rigor

Què és la tàcita reconducció?

La tàcita reconducció és un instrument legal que atribueix terminis de durada als contractes d'arrendament quan les parts no ho han previst expressament.
El contracte d'arrendament en general, així com el de béns immobles en particular té com a nota essencial la temporalitat. L'ordenament jurídic no reconeix contractes d'arrendament la durada del qual sigui perpètua; no poden existir contractes d'arrendament de durada eterna. Si fos així, estaríem parlant d'una altra figura jurídica però no de l'arrendament. El termini és un dels elements essencials que defineixen el contracte d'arrendament, i quan parlem de termini ens estem referint a un espai de temps definit per dues fites temporals, inicial i final que, necessàriament, han de concórrer.

Succeeix que quan es fixa inicialment un termini de durada, si els contractants no acorden prorrogar-lo, el contracte conclou el dia prefixat sense necessitat de requeriment, tret que per raó de l'objecte es trobés sotmès a un règim normatiu especial, com esdevé amb les legislacions especials d'arrendaments urbans i rústics, en aquest cas en expirar la durada s'haurà d'estar al que determinin tals disposicions especials.

Feta l'anterior excepció, si en acabar el contracte l'inquilí o arrendatari roman gaudint quinze dies de l'immoble arrendat amb l'aquiescència o el consentiment de l'arrendador, llavors s'entén que el contracte es renova tàcitament. En tal cas, el termini de durada del nou contracte ho estableix la mateixa llei en els articles 1577 i 1581 del Codi Civil, segons l'objecte de l'arrendament sigui un immoble rústic (art. 1577 C.C) o urbà (art. 1581 C.C).

Si l'immoble és urbà, el nou termini s'entén fet per anys quan s'ha fixat un lloguer anual, per mesos quan és mensual i per dies quan s'hagués fixat amb caràcter diari. Quan estem davant un immoble rústic, el termini del nou contracte s'entén fet per tot el temps necessari per a la recol·lecció dels fruits que tota la finca arrendada donés en un any o pugui donar per una vegada, encara que passin dues o més anys per obtenir-los.

La tàcita reconducció és, per tant, un mecanisme que estableix la llei en els articles 1566, 1577 i 1581, tots ells del Codi Civil Espanyol, que no té una altra finalitat que la d'atribuir un termini de durada als contractes d'arrendament quan, malgrat haver conclòs l'anterior contracte, l'arrendatari segueix gaudint de l'objecte d'arrendament durant els quinze dies següents al venciment, i sense que durant aquest breu termini de temps l'arrendador no hagi requerit a l'arrendatari la seva voluntat de posar fi a l'arrendament i que se li reintegri en la possessió.

Més informació: 

Article Espinet Advocats: Les figures de la pròrroga i la tàcita reconducció en un contracte d’arrendament urbà: confusions i distincions

L’actualització de la renda d’acord amb el cost de la vida

Per a major informació, poden contactar amb nosaltres per telèfon al  93.143.19.29, per correu electrònic a  info@espinetadvocats.cat o visitar la nostra pàgina web  espinetadvocats.cat.


Publicat per
Josep Maria Espinet Asensio
Advocat
Cerca el teu post
Temàtiques jurídiques
Aquests són els principals temes jurídics que tractem al nostre bloc.
Subscriu-te a les nostres Newsletters
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
* camps necessaris

Atres notícies 
relacionades

3 juny, 2022
LA USUCAPIÓ CATALANA D'IMMOBLES: QUÈ ÉS, EN QUÈ CONSISTEIX I QUINES PARTICULARITATS TÉ.

En l'àmbit del dret immobiliari és freqüent al·ludir a una categoria jurídica anomenada usucapió, coneguda també com a prescripció adquisitiva. Ve a ser un mecanisme establert per la llei, que permet adquirir la titularitat tant del dret de propietat com d'altres drets reals possessoris i que troba el seu fonament en la possessió continuada dels […]

5 abril, 2022
LIMITACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA REVISIÓ ANUAL DE RENDA EN ELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT D'HABITATGE SUBJECTES A LA LAU 1994/JOSEP Mª ESPINET DONA LA SEVA OPINIÓ A RAC 1 NOTÍCIES WEB

Josep Maria Espinet Asensio, titular del despatx ESPINET ADVOCATS i advocat especialista en dret immobiliari, va col·laborar el passat 4 d'abril de 2022 amb l'equip de periodistes de RAC 1, per a donar resposta a qüestions d'actualitat relacionades amb el període inflacionista en el qual ens trobem actualment a conseqüència de la guerra a Ucraïna […]

9 març, 2022
RESOLUCIÓ DE LA COMPRAVENDA IMMOBILIÀRIA PER FALTA DE FINANÇAMENT D'ENTITAT DE CRÈDIT (ART. 621-49 CCCAT) I ELS HONORARIS DE L'AGENT INTERMEDIARI: QUI PAGA LA FESTA?

En no poques operacions de compravenda el venedor acostuma a valer-se d'un agent o agència immobiliària perquè dugui a terme, tant les genuïnes activitats de la mediació (cerca i localització de possibles interessats i la posada en relació als futurs contractants en condicions de concloure la compravenda), com altres més àmplies i no per això […]

Veure totes les notícies
Logotipo Espinet Avocats
ESPINET ADVOCATS som un equip professional que combina una dilatada experiència i especialització en dret privat i en dret immobiliari, amb la vocació d'oferir un assessorament jurídic rigorós en la defensa dels seus interessos.
SUBSCRIU-TE A LES NOSTRES NEWSLETTERS
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
© 2022 Espinet Advocats
crossmenu