Notícies

Analitzem l'actualitat del sector immobiliari amb profunditat i rigor

4 gener, 2021
LA FALTA DE CONFORMITAT I ELS DEFECTES DE SUPERFÍCIE EN LA COMPRAVENDA D'IMMOBLES

Amb la  Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes, el legislador català modernitza la vetusta i vuitcentista regulació del Codi Civil espanyol en matèria de contracte de compravenda, creant un nou marc normatiu en el qual es desenvoluparan els drets, deures i […]

Llegir notícia
14 setembre, 2020
DESISTIMENT DE LA COMPRAVENDA PER FALTA DE FINANÇAMENT D'ENTITAT DE CRÈDIT (ART. 621-49 CCCat)

La Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes, en vigor des del passat 1 de gener de 2018, recull en el seu si la facultat de desistiment de la compra d'un immoble, del  qual el pagament total o parcial del preu s'ha […]

Llegir notícia
3 juliol, 2020
JOSEP MARIA ESPINET INTERVÉ COM A PONENT EN LA WEBINAR DE L'ICAB SOBRE "EL DRET A L'HABITATGE EN LA NOVA REALITAT"

El passat 15 de juny de 2020, en Josep Mª Espinet, Vocal de la Secció de Dret Civil de l'ICAB, va participar com a ponent en la webinar sobre "El dret a l'habitatge en la nova realitat. Entre els panelistes es trobaven el Catedràtic de Dret Civil de l'URV, Sergio Nasarre; el doctor en Dret […]

Llegir notícia
28 maig, 2020
L'ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA: UN CONTRACTE PER A LA NOVA REALITAT

Arran de la Sentència del Tribunal Suprem nº 104, de 19 de febrer de 2020,  hem cregut oportú fer un breu article sobre aquesta interessant i alhora útil figura contractual anomenada arrendament amb opció de compra. Un contracte d’arrendament d'habitatge pot contemplar la possibilitat que el llogater o llogatera pugui adquirir en propietat i per […]

Llegir notícia
16 abril, 2020
A VOLTES AMB LES FILTRACIONS D'AIGUA PROVINENTS DE LES TERRASSES DE L'EDIFICI

Poques qüestions susciten tantes controvèrsies i litigis en les comunitats de propietaris com el de les terrasses de l'immoble, sobretot en manifestar-se humitats i filtracions en les zones comunes o a l'interior d'habitatges al poc temps d'un període de pluges. Ens estem referint a les terrasses a nivell, aquelles l'ús i el gaudi de les […]

Llegir notícia
29 març, 2020
LA COVID-19 I LA SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT DEL LLOGUER DE LOCALS

L'arrendament de local de negoci és contracte que estableix una relació obligatòria bijectiva integrada per dos deures de prestació, principals cadascun d'ells, consistents en: (i) per a l'arrendatari, satisfer el preu o renda convinguda (art. 1555-1r Cci), i (ii) per a l'arrendador, mantenir a l'arrendatari en el gaudi pacífic del local per tot el temps […]

Llegir notícia
8 agost, 2019
LES ARRES A LA COMPRAVENDA IMMOBILIÀRIA CATALANA

Transcorregut ja més d'un any i mig de l'entrada en vigor de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè (DOGC nº 7314 de 22.2.2017), resulta interessant fer una aproximació […]

Llegir notícia
11 abril, 2019
Novetats en matèria d’habitatge d’àmbit autonòmic: Sentència del TC respecte de la Llei 24/2015 i Decret Llei 5/2019

El 31 de gener de 2019, el Tribunal Constitucional va dictar sentència en relació amb el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Els efectes de l’aixecament de la suspensió respecte de determinats preceptes del text legal […]

Llegir notícia
18 gener, 2019
Com pot actuar la part arrendatària d’un habitatge en cas que la propietat no atengui les seves obligacions? / Consulta de Rac1 formulada al despatx Espinet Advocats

El programa “ Tot és Possible”, de RAC1, ha consultat novament l’opinió de l’advocat Josep Maria Espinet Asensio a fi de donar resposta a les consultes d’una de les seves oïdores. En aquesta ocasió, l'oïdora plantejava com actuar davant d’un escenari en el qual la propietat no respon a les obligacions de manteniment de l’habitatge […]

Llegir notícia
26 novembre, 2018
Tancaments divisoris d’una finca i tanques mitgeres. / Consulta de Rac1 formulada al despatx Espinet Advocats

El pas del temps, així com les condicions climatològiques poden provocar caigudes de parets i tanques existents entre finques. Davant d’una situació com la descrita, quina de les propietats s’hauria de fer càrrec de la seva reparació? En cas que sigui una finca de titularitat pública, correspondria a l’Ajuntament? Què succeeix si el terreny en […]

Llegir notícia
31 juliol, 2018
Certeses i interrogants de la nova especialitat de desnonament en cas d'ocupació il·legal

L'especialitat processal introduïda mitjançant la Llei 5/2018 pretén articular, com hem explicat en un article anterior d'aquest blog, un mecanisme àgil que permeti recuperar la possessió sobre l'habitatge quan la propietat o la persona titular d'un dret de possessió sobre aquesta s'ha vist privat d'ella sense el seu consentiment, majoritàriament com a conseqüència d'una ocupació […]

Llegir notícia
30 juliol, 2018
Nous matisos del TS sobre els requisits formals per a la subrogació per defunció de l'arrendatari

La recent Sentència, 475/2018, de 20 de Julio de 2018 de la Sala Civil del Tribunal Suprem de bé segur apareixerà de forma recurrent als assumptes relatius a extinció de contractes d'arrendament d'habitatge anteriors al 9 de maig de 1985, i és que el Tribunal Suprem ha canviat el rumb que havia assentat en anteriors […]

Llegir notícia
18 juliol, 2018
Obres per canviar els tancaments de l’habitatge destinat a ús particular: quin IVA se’ls aplica? / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

El Programa “Tot és Possible”, de Rac1, va realitzar una nova consulta jurídica al soci director del despatx ESPINET ADVOCATS, Josep Maria Espinet Asensio, el passat dijous 12 de juliol de 2018. En aquesta ocasió, la consulta versava sobre el tipus d’IVA aplicable a les obres executades sobre els tancaments d’una casa que s’utilitza per […]

Llegir notícia
3 juliol, 2018
Pot una persona compradora d’un habitatge ocupat valer-se de la nova especialitat de desnonament?

El mecanisme processal introduït mitjançant la nova “ Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas” parteix del nou paràgraf afegit a l’article 250.1.4 de la LEC, tal i com explicàvem a l’article publicat al blog […]

Llegir notícia
4 desembre, 2017
L'1 de gener de 2018, canvien les regles del joc en la intermediació i la compravenda immobiliàries

En l'àmbit immobiliari català, l'entrada en vigor el pròxim 1 de gener de 2018 del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya suposa importants novetats en la concepció i la regulació dels contractes d'arres i de compravenda d'immobles, així com en la informació i comercialització dels actius immobiliaris, canvis que els operadors i agents hauran […]

Llegir notícia
13 març, 2017
Intervenció de Josep Maria Espinet al “Tot és possible” de RAC1

Elisenda Camps, presentadora del programa “Tot és possible” de Rac1, va tractar, el passat 3 de gener, possibles conflictes que poden generar-se en comunitats de propietaris com a conseqüència d’activitats de veïns i veïnes molestes o contràries a la normal convivència. Josep Ma Espinet va intervenir-hi aportant solucions des de la perspectiva legal.   En […]

Llegir notícia
13 març, 2017
Entra en vigor el Reial Decret Llei de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl

El “Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl” es va publicar el passat dissabte 21 de gener i ja és en vigor. El “Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl”, […]

Llegir notícia
13 març, 2017
La nova Llei catalana 4/2016, de protecció del dret a l’habitatge

La nova Llei 4/2016, en vigor des del 30 de desembre de 2016, introdueix canvis en relació amb la mediació en cas de sobreendeutament, l’expropiació temporal de l’ús d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant en municipis de demanda acreditada quan es compleixin els requisits marcats per la Llei i l’obligació de reallotjament. El Parlament […]

Llegir notícia
17 setembre, 2015
Què és el Decret-Boyer?

El Decret-Boyer va alterar el règim de durada dels contractes d'arrendament d'habitatge i de local en suprimir la pròrroga legal o forçosa que pesava sobre ells, la qual cosa va afavorir clarament els interessos dels propietaris en alliberar el lloguer dels seus immobles del fantasma del contracte indefinit. En l'àmbit dels arrendaments urbans, es coneix […]

Llegir notícia
15 setembre, 2015
Les propietats temporal i compartida a Catalunya. Compareixença de Josep Maria Espinet al Parlament de Catalunya

En nom del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, Josep Maria Espinet va comparèixer al Parlament de Catalunya el passat 27 de maig de 2015, en relació amb l'aleshores Projecte de Llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al Llibre V del Codi Civil de Catalunya.  Les […]

Llegir notícia
Cerca el teu post
Temàtiques jurídiques
Aquests són els principals temes jurídics que tractem al nostre bloc.
Subscriu-te a les nostres Newsletters
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
* camps necessaris
Logotipo Espinet Avocats
ESPINET ADVOCATS som un equip professional que combina una dilatada experiència i especialització en dret privat i en dret immobiliari, amb la vocació d'oferir un assessorament jurídic rigorós en la defensa dels seus interessos.
SUBSCRIU-TE A LES NOSTRES NEWSLETTERS
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
© 2022 Espinet Advocats
crossmenu