19 Jul, 2019

QUÈ ÉS I EN QUINS CASOS PROCEDEIX EL DRET D’ENERVACIÓ DEL DESNONAMENT

2019-07-22T12:43:37+01:0019 Juliol, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Notícies, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , , , , , , |0 Comentaris

El judici de desnonament és un procediment que permet a l'arrendador d'una finca subjecte a un contracte d'arrendament la seva recuperació per una sèrie de causes establertes a la Llei. Una d'elles és l'impagament de la renda o lloguer. Quan s'interposa una demanda de desnonament per falta de pagament, l'arrendatari, en el termini dels deu [...]

25 Feb, 2019

La fiscalitat en els arrendaments d’immobles per a ús diferent d’habitatge

2019-02-25T12:30:30+01:0025 Febrer, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Planificació patrimonial|Tags: , , , , , , , , |0 Comentaris

Concepte d'arrendament d'immoble per a ús diferent del d'habitatge. La vigent Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (d'ara endavant, LAU 1994) defineix l'arrendament per a ús diferent del d'habitatge com aquell que, recaient sobre una edificació de naturalesa urbana, la seva destinació primordial és qualsevol altra diferent a la de satisfer la necessitat [...]

10 Dec, 2018

Acords entre part arrendadora i part arrendatària en finalitzar el contracte d’arrendament / Consulta de Rac1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-12-10T18:36:46+01:0010 Desembre, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , |0 Comentaris

Davant l’escenari de la finalització d’un contracte d’arrendament d’habitatge és comú que les parts arrendadora i arrendatària realitzin acostaments a fi de conèixer l’existència de voluntat, o no, de continuar amb el lloguer i les noves condicions. A partir de quin moment tenen efectes aquestes converses? A aquesta pregunta ha donat resposta una vegada més [...]

22 Jan, 2018

Forats a la paret i devolució de fiança/ Consulta de RAC1 formulada al despatx EspinetCosta

2018-03-19T17:02:50+01:0022 Gener, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , , , |0 Comentaris

Des del programa "Tot és possible", de  RAC1, es planteja al despatx d'advocats EspinetCosta la consulta d'un oient que té el dubte de si, el fet que hi hagin forats a la paret fets per penjar quadres, s'ha de tenir en compte a l'hora d'acordar la devolució de la fiança, o bé, es considera que fa [...]

11 Dec, 2017

Cancel·lació de la inscripció d’arrendament mitjançant resolució judicial de desnonament per falta de pagament

2018-03-20T18:06:32+01:0011 Desembre, 2017|Categories: Arrendaments urbans, Notícies|Tags: , , , , , , , , |0 Comentaris

Una resolució de finals d'octubre de 2017 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) dóna una resposta satisfactòria a l'espinós tema de cancel·lació registral de les inscripcions d'arrendaments urbans i estableix com a doctrina que per a la cancel·lació registral de les inscripcions dels arrendaments urbans serà suficient amb la resolució judicial ferma que [...]

30 Oct, 2017

Recuperació de l’habitatge per necessitat de l’arrendador: requisits a tenir en compte

2018-03-11T16:04:46+01:0030 Octubre, 2017|Categories: Arrendaments urbans|Tags: , , , , , , |0 Comentaris

L'article 9 de la LAU 1994, en la redacció donada per la “Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges”, disposa al seu apartat 3r que “no procedirà la pròrroga obligatòria del contracte si, una vegada transcorregut el primer any de durada del mateix, l'arrendador comunica [...]

18 Oct, 2017

Causa de resolució contractes LAU 1964: El no ús o desocupació de l’immoble per l’arrendatari

2018-03-11T16:05:48+01:0018 Octubre, 2017|Categories: Arrendaments urbans|Tags: , , , , , , , |0 Comentaris

La Llei d'Arrendaments Urbans de 1964 (LAU 1964) disposa que s'incorre en un supòsit de denegació de la pròrroga forçosa de l'arrendament i, en conseqüència, en causa de resolució del contracte (arts. 114-11 i 62-3º LAU 1964) “quan l'habitatge no estigui ocupat durant més de sis mesos en el curs d'un any, o el local [...]

11 Oct, 2017

La subrogació per causa de mort de l’arrendatari d’habitatge

2018-03-11T16:08:24+01:0011 Octubre, 2017|Categories: Arrendaments urbans|Tags: , , , , , , , , , , , |0 Comentaris

Una consulta molt freqüent als despatxos d'advocats i no menys a les administracions de finques és què succeeix en el contracte d’arrendament d’habitatge quan es produeix la mort de l'arrendatari. La qüestió no és res senzilla, ja que la defunció del llogater no exhaureix per sí mateixa la vigència de l’arrendament. Hi cap la possibilitat [...]

13 Jul, 2017

La Generalitat publica l’Índex de referència de preus de lloguer a Catalunya

2018-03-15T08:41:54+01:0013 Juliol, 2017|Categories: Arrendaments urbans, Notícies|Tags: , , |0 Comentaris

L’Índex de referència de preus de lloguer és un indicador de consulta pública amb caràcter informatiu que permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge en la zona i característiques especificades per la persona que fa la consulta. L’Índex inclou informació de 27 municipis de Catalunya i s’hi pot accedir a [...]

29 Jun, 2016

Consulta radiofònica (RAC1 Tot és possible) sobre arrendaments urbans

2017-03-13T15:51:50+01:0029 Juny, 2016|Categories: Arrendaments urbans, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , |Comments Off on Consulta radiofònica (RAC1 Tot és possible) sobre arrendaments urbans

Us facilitem el link (RAC1) en el qual podreu reproduir la intervenció íntegra de Josep Mª Espinet el 19.04.2016 al programa de RAC1, Tot és possible, responent reguntes d’interès dels oïdors en matèria d'Arrendaments Urbans.