Notícies

Analitzem l'actualitat del sector immobiliari amb profunditat i rigor

Aquests són els resultats per a:

3 juny, 2022
LA USUCAPIÓ CATALANA D'IMMOBLES: QUÈ ÉS, EN QUÈ CONSISTEIX I QUINES PARTICULARITATS TÉ.

En l'àmbit del dret immobiliari és freqüent al·ludir a una categoria jurídica anomenada usucapió, coneguda també com a prescripció adquisitiva. Ve a ser un mecanisme establert per la llei, que permet adquirir la titularitat tant del dret de propietat com d'altres drets reals possessoris i que troba el seu fonament en la possessió continuada dels […]

Llegir notícia
9 març, 2022
RESOLUCIÓ DE LA COMPRAVENDA IMMOBILIÀRIA PER FALTA DE FINANÇAMENT D'ENTITAT DE CRÈDIT (ART. 621-49 CCCAT) I ELS HONORARIS DE L'AGENT INTERMEDIARI: QUI PAGA LA FESTA?

En no poques operacions de compravenda el venedor acostuma a valer-se d'un agent o agència immobiliària perquè dugui a terme, tant les genuïnes activitats de la mediació (cerca i localització de possibles interessats i la posada en relació als futurs contractants en condicions de concloure la compravenda), com altres més àmplies i no per això […]

Llegir notícia
24 gener, 2022
QUÈ SON I COM ES CONSTITUEIXEN LES SERVITUDS?

Sota la denominació de “servitud” identifiquem una categoria jurídica molt comuna en l'àmbit de la propietat immobiliària, tant respecte de finques urbanes com les que no tenen aquesta categoria i se'ls atribueix el caràcter de rústiques. A Catalunya, les servituds tenen des de fa anys una regulació general pròpia, trobant-se en l'actualitat regulades en el […]

Llegir notícia
30 desembre, 2021
SOBRE LA VIGÈNCIA DEL DECRET LLEI 34/2020, DE 20 D'OCTUBRE, DE MESURES URGENTS DE SUPORT A l'ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA EN LOCALS DE NEGOCI ARRENDATS

Davant l'augment significatiu dels casos positius derivats de la variant òmicron del virus de la Covid-19, el Govern de la Generalitat de Catalunya s'ha vist obligat a tornar a adoptar restriccions sanitàries per a controlar la crisi sanitària originada per la pandèmia. En aquests termes, el 23 de desembre de 2021, el Departament de Salut […]

Llegir notícia
28 novembre, 2019
CONSTITUCIONALITAT DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA RELATIU A OBLIGACIONS I CONTRACTES

El Tribunal Constitucional ha dictat Sentència de 13 de novembre de 2019 en virtud de la qual resol el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel llavors President del Govern Mariano Rajoy Brey, contra determinats articles del Codi Civil de Catalunya que regulen el contracte de compravenda, el de permuta, el de mandat i la gestió de negocis aliens, […]

Llegir notícia
17 octubre, 2019
LA "LESIÓ EN MÉS DE LA MEITAT" I LA SEVA IMPORTÀNCIA EN LA COMPRAVENDA CATALANA I ALTRES CONTRACTES ONEROSOS

Sota la denominació "lesió en més de la meitat" trobem una figura jurídica que cal tenir molt present en la contractació en general i en la contractació immobiliària en particular,  recollida a la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya (CCCat), relatiu a les obligacions i els contractes, […]

Llegir notícia
23 setembre, 2019
QUÈ ÉS L'AVANTATGE INJUST I LA SEVA IMPORTÀNCIA EN LA COMPRAVENDA CATALANA I ALTRES CONTRACTES ONEROSOS

Des del passat 1 de gener de 2018, en que va entrar en vigor el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya (CCCat), regeix a Catalunya una nova figura o institució batejada pel legislador català sota l'expressió de l'avantatge injust, la importància de la qual pot ser cabdal en l'eficàcia dels contractes de compravenda i […]

Llegir notícia
4 gener, 2018
El TC aixeca la suspensió de l'impost català sobre actius no productius de persones jurídiques

El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió que imperava sobre els articles impugnats de la Llei del Parlament de Catalunya 6/2017, de 9 de maig, de l'impost sobre els actius productius de les persones jurídiques, mitjançant la Interlocutòria 163/2017, de 28 de novembre. Tal com explicàvem en una "El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment l’impost català […]

Llegir notícia
29 setembre, 2017
El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment l’impost català sobre actius no productius de persones jurídiques

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel govern de l’Estat espanyol envers la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. El TC va admetre el recurs el passat 19 de setembre, en els termes en que es publica en el […]

Llegir notícia
14 setembre, 2017
Protocol per evitar conflictes en la divisió d’una comunitat de béns

La titularitat d’una propietat o d’un altre dret real compartida entre dues o més persones, de forma conjunta i concurrent, pot generar situacions difícils de gestionar si entre els membres de la comunitat sorgeixen interessos o criteris diferents sobre la seva administració o, inclús, sobre la conveniència de procedir a la seva dissolució. S’ha de […]

Llegir notícia
15 maig, 2017
Nou impost a Catalunya per a les persones jurídiques propietàries de determinats actius no productius

La Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el divendres 12 de maig de 2017, estableix un nou impost per a les persones jurídiques propietàries que tinguin determinats actius no productius situats a Catalunya. Aquests […]

Llegir notícia
4 octubre, 2015
La cancel·lació en els Registres de la Propietat de càrregues i gravàmens dels immobles serà més senzilla a partir de l'1 de novembre de 2015

A partir de l'1 de novembre de 2015, la cancel·lació de càrregues i gravàmens en el Registre de la Propietat serà molt més senzilla. Efectivament, a partir del dia 1 de novembre de 2015, la cancel·lació de càrregues i gravàmens que, malgrat constar inscrites en el Registre de la Propietat, ja estiguessin caducades, prescrites o […]

Llegir notícia
21 setembre, 2015
La problemàtica de les terrasses en el règim de propietat horitzontal català

Qui és responsable de la reparació i esmena de les humitats i filtracions produïdes en els elements comunitaris i privatius de les plantes inferiors? EL RÈGIM LEGAL DE LES TERRASSES EN LA PROPIETAT HORITZONTAL DE CATALUNYA Poques qüestions susciten tants litigis i controvèrsies en les comunitats de propietaris com el de les terrasses existents en […]

Llegir notícia
Cerca el teu post
Temàtiques jurídiques
Aquests són els principals temes jurídics que tractem al nostre bloc.
Subscriu-te a les nostres Newsletters
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
* camps necessaris
Logotipo Espinet Avocats
ESPINET ADVOCATS som un equip professional que combina una dilatada experiència i especialització en dret privat i en dret immobiliari, amb la vocació d'oferir un assessorament jurídic rigorós en la defensa dels seus interessos.
SUBSCRIU-TE A LES NOSTRES NEWSLETTERS
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
© 2022 Espinet Advocats
crossmenu