Josep Maria Espinet Asensio, titular del despatx ESPINET ADVOCATS, ha intervingut com a advocat especialista en dret immobiliari al programa televisiu “Cafè d’idees” de RTVE Catalunya, per tal de comentar, en termes generals, l’empara legal dels propietaris d’immobles davant el fenomen de l’ocupació il·legal.

En el debat, dirigit per Gemma Nierga, han intervingut el periodista Manu Simarro i el també periodista i advocat, Ricard Fernández Deu.

La idea principal transmesa en el debat per Josep Maria Espinet és la falta d’eficàcia de l’Administració de Justícia a l’hora d’aplicar els procediments legals existents per a fer front a aquesta mena de situacions. El propietari l’immoble del qual ha estat ocupat disposa de diferents vies que, tal com estan redactades i configurades pel legislador, haurien de ser plenament efectives per a aconseguir la desocupació del seu immoble; no obstant això, apunta Josep Maria Espinet, la realitat és una altra ben diferent, ja que el sistema acostuma a ser molt garantista en aquests supòsits, procurant que no es lesionin els drets bàsics de les persones, però en canvi descura els drets dels propietaris, amb el que es posa de manifest un important grau d’ineficàcia en l’aplicació de les lleis, tant per l’Administració de Justícia com pels cossos seguretat encarregats en aquests casos de fer complir la llei i evitar, per exemple, situacions flagrants de violació del domicili als legítims ocupants de l’immoble.

Si vol conèixer més sobre l’empara legal enfront de l’ocupació il·lícita d’immobles i l’opinió dels periodistes sobre aquesta qüestió, pot escoltar la taula de debat completa aquí.

Per a més informació, poden contactar amb nosaltres per telèfon al 93.143.19.29, per correu electrònic a info@espinetadvocats.cat o visitar la nostra pàgina web espinetadvocats.cat.

 

Autor:

Josep Maria Espinet Asensio
jmespinet@espinetadvocats.cat